Bild på Brahehus

Drängkammaren på Mattsagården


Mattsagården
Mattsagården fick sin nuvarande placering i samband med det laga skiftet år 1840. Huvudbyggnaden uppfördes år 1864, men det hus som drängkammaren är inrymd i är några årtionden äldre och den röda arrendatorsbostaden är från 1911. På den senares plats har ett av byns två brännvinsbrännerier legat och verksamheten upphörde där år 1885. På Mattsagården, som var ett traditionellt blandjordbruk fanns under 1900- talets första hälft ca 18 kor, 4 - 6 hästar, några grisar och höns. De flesta arbetsuppgifterna klarades av för hand eller med enkla hästdrivna redskap och till detta behövdes arbetsfolk utöver husbonden och hans hustru.

Drängkammaren
I drängkammaren bodde en helårsdräng och under sommarhalvåret ytterligare en som var säsongsanställd. En lagårdskarl fanns, men hade annan bostad. I hushållet styrde husmor och en piga. Den senare bodde sommartid i ett vindsrum ovanför drängarna, men flyttade vintertid in i kökets soffa vid köksbordet. Förutom de dagliga bestyren med maten skulle alla frukter, bär och grönsaker tas till vara för vinterns behov, tvätten bykas, grisar slaktas, lakan och handdukar vävas, samt alla arbetskläder lagas och åter lagas. Mjölken separerades för att utgöra måltidsdryck och ge råvara till ostarna och av grädden kärnades smör.

Drängarna eldade under vintern i en s.k. gryta, en svart liten kamin som var monterad framför kakelugnen. Den blev fort varm och kallnade lika fort, men värmde upp kakelugnen. På kaminen värmdes rakvattnet i ett emaljerat handfat. Ett bord och en stol fick plats, i övrigt var sängarna sittplats. Kläderna förvarades i det som nu är ett pentry och ett fönster fanns mot gårdssidan. Söndagskostymen och vardagskläderna blandades, men ingen reagerade på lagårdsdoft för alla hade samma lukter i sina hemmiljöer. Dass hade alla utomhus vid denna tid.

Drängkammaren på Mattsagården var den givna samlingsplatsen för flera av byns unga. Där spelades ofta några "skitgubbar" eller pokeromgångar innan man cyklade mot Gränna för att se någon häftig Edward Perssonfilm eller liknande. Det hände också att man styrkte sig med en sup före avfärden och värmen steg och fönstren immades.

Modernisering
Så småningom ökades maskinparken ut och drängarna byttes ut mot en enda alltiallo, som hade familj och eget boende utanför gården. 1980 byggdes den glasade delen och den utgjorde ett bra matrum på somrarna, då det fortfarande ofta var extrafolk i maten vid skördearbete eller byggnationer.